Smart Recruitment Sites
Onze diensten

Duidelijke focus op projectmatig gestuurde organisaties

Praeceptum heeft drie werkvelden t.w. Interim management, Organisatieadvies en Business Intelligence. Praeceptum kiest voor een duidelijke focus op projectmatig werkende organisaties.

Organisatieadvies

Veel opdrachtgevers zoeken naar oplossingen om hun eigen organisatie effectief in te richten, zodat vanuit een centraal punt zicht is op de vele losse projecten die zij uitvoeren. Het management wil in staat zijn in control te blijven om de politiek-bestuurlijke doelstellingen te realiseren en verrassingen hierbij te voorkomen.

Praeceptum heeft jarenlange ervaring bij het inrichten van projectmatig gestuurde organisaties en gecombineerd met haar no-nonsense aanpak wordt snel resultaat wordt bereikt met daarbij oog voor de belangen van management en medewerkers. Onze partners en medewerkers zijn veel betrokken geweest bij implementaties van het zogenaamde IPM-model, welke haar oorsprong vindt bij Rijkswaterstaat.

Bent u geïnteresseerd in onze visie op de governance van projectmatig gestuurde organisaties neem dan contact op met Jeroen Pleijsier

 

Projectbeheersing

Projectbeheersing zit in de genen van Praeceptum. Praeceptum staat voor beheersing. Met het door ons ontwikkelde model ‘Uniforme Project Structuur’ zijn wij in staat programma’s en projecten beheersbaar te maken.

Binnen dit model worden verbindingen tussen de verschillende rolhouders in projecten en programma’s inzichtelijk gemaakt. Opdrachtgevers hebben op deze manier voortdurend inzicht in de voortgang binnen hun organisatie, programma’s en projecten, waardoor zij tijdig kan (bij)sturen.

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak neem dan contact op met Marcel de Haan.

Financieel management

Financieel management binnen projectmatig gestuurde organisaties is een financieel vak apart. Anders dan bij “normale bedrijfsvoering” is kennis en kunde nodig om de financiële referenties van projecten te vertalen naar de staande organisatie.

In deze volgende echelons worden veelal op een ander aggregatieniveau de financiële gegevens begroot, verantwoord en toegelicht. In het begrotings- en jaarrekeningproces vergt dit begrip van zowel de uitvoering als de politieke en bestuurlijke belangen die er in de gehele organisatie zijn. Ook is de financiële dekking van een project van belang, terwijl dit op projectniveau als een gegeven wordt beschouwd. De Financieel adviseurs van Praeceptum voelen zich thuis in deze wereld van financiën zowel bij publieke als private organisaties en zien het als een uitdaging de financiën te beheersen.

Bent u geïnteresseerd in onze visie op financieel management projectmatig gestuurde organisaties neem dan contact op met Sven Steenvoorden.

Business Intelligence

Hoe zorgt u ervoor dat het management en medewerkers tijdig beschikken over de juiste informatie? Iedere organisatie heeft hierbij zijn eigen informatiebehoefte, waarbij het door de toenemende hoeveelheid data die geanalyseerd moeten worden het steeds lastiger is “koers” te houden. Business Intelligence is het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Praeceptum BI richt zich op projectmatig gestuurde organisaties waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de beheersing, zowel op project-, portfolio-, programma- als organisatieniveau. Snel inzicht is bijvoorbeeld vereist in de totale risicoreservering om te oordelen of meerwerk gefinancierd kan worden uit deze risicoreservering. Praeceptum BI adviseert projectmatig gestuurde organisaties om deze informatievoorzieningsprocessen te (her)definiëren en het smart beschikbaar stellen van de informatiewens van deze organisaties. Bijvoorbeeld d.m.v. dashboards die beschikbaar zijn voor een ieder in de organisatie op elk gewenst moment (ios Android).

Bent u geïnteresseerd in onze werkwijze in Business Intelligence neem dan contact op met Jeroen Pleijsier.

Onze opdrachtgevers