Smart Recruitment Sites
MVO-beleid

MVO-beleid

MVO-beleid (CO2-beleid / CO2-Prestatieladder)

De strategie van de Praeceptum is gericht op het behalen van voldoende winst, waardoor werkgelegenheid en continuïteit van de organisatie zijn gewaarborgd en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers kunnen worden geboden.

Praeceptum is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Zorgsystemen (zoals ISO 9001 en CO2 Prestatieladder), milieuzorg, energie-efficiency, duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een niet meer weg te denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan dan ook als vast punt binnen Praeceptum op de agenda. Genoemde onderwerpen hebben voor ons een hoge prioriteit.

Praeceptum draagt haar MVO-prestaties actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Praeceptum. Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken is. Communicatie over alle aspecten van met MVO vindt ruimschoots plaats.

Lees het volledige MVO-beleid hier: MVO beleidsverklaring 2022

CO2 prestatieladder

Wij streven naar een reductie van de uitstoot van deze schadelijke stoffen en daarom heeft Praeceptum in 2020 een Co2-reductie systeem geïmplementeerd op basis van de Co2-prestatieladder. Hieronder publiceren wij alle relevante informatie:

2022

Emissie Inventaris 072022

Footprint eerste half jaar 2022

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2022

 

2021

Energiebeoordeling 50001 2021

 

Emissie Inventaris 072021 v2

Footprint 07-2021 v2

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2021 v2

 

Emissie Inventaris 2021 V1.0

Footprint 2021

Verantwoording reductiedoelstellingen 2021

 

2020

Energiebeoordeling 50001 2020

 

Emissie Inventaris v5 072020

Footprint 2020 v6 (herberekening)

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2020 v4

 

Emissie Inventaris 2020 v5

Footprint 2020 v5

Verantwoording reductiedoelstellingen 2020 v4

 

2019

Emissie Inventaris v3 2019

Footprint 2019 v3

 

Keteninitiatieven

Keteninitiatieven 2022

Onderzoek en deelname Keteninitiativen Praeceptum 2021_

Verklaring actieve deelname aan een initiatief 2020 v2

 

Algemeen

Energiemanagementprogramma V3

Co2-bewust-certificaat

Maatregelen CO2 2022

Praeceptum organisatiepagina SKAO