Smart Recruitment Sites
Onze werkwijze

Onze werkwijze

Praeceptum heeft als passie projectmatige organisaties verder te helpen door de integrale beheersing te verbeteren. Alle perspectieve zoals doelen, doelstellingen, strategische plannen, kwaliteit, risico’s en financiën worden meegenomen. Wij zoeken naar best passende duurzame en innovatieve oplossingen door het verkrijgen van nieuwe inzichten die ook daadwerkelijk praktisch toepasbaar zijn. Dit maakt ons niet alleen denkers, maar ook doeners.

Praeceptum werkt met de klant. Samen creëren we blijvende waarde en voortdurend nieuwe mogelijkheden.

Praeceptum staat voor Integrale Beheersing

Binnen Praeceptum zijn we van mening dat Integrale Beheersing helemaal geen kwestie hoeft te zijn van betere control maatregelen, zoals een verbeterd risicodossier of een netwerkplanning. Integrale beheersing is veel meer de samenhang tussen doelstellingen, de interne organisatie en de externe markt. Uiteraard kan in sommige situaties een beter risicodossier leiden tot verbeteringen, echter ook andere factoren kunnen relevant zijn, maar welke zijn dat dan en hoe zorgen we ervoor dat we het juiste gaan verbeteren…

Is het doel helder?

Het is misschien een verrassing, maar toch ook weer niet. Zonder duidelijk doel geen duidelijke focus op wat je wilt realiseren. Concrete doelen helpen je zicht te geven op het uiteindelijk gewenste resultaat. Heb jij jouw doel voor de organisatie, programma of afdeling helder? Heb je dit expliciet gemaakt? Ook wanneer je je doel hebt gehaald? Een algemeen doel of ergens een stip op de horizon is vaak niet genoeg om de goede focus te krijgen op wat je wilt realiseren. Als het doel niet helder is, dan wordt er in de organisatie ook niet aan gewerkt en gaat de waan van de dag regeren.

Is het doel uitdagend?

Is jouw doel realistisch? Weet je (bijna) zeker dat je dit haalt? Zo ja, dan zijn het geen goede doelen of doelstellingen. Maar de andere kant is ook niet goed. Zijn je doelen zo ver weg of groots dat de slagingskant erg klein is? Stop dan maar gewoon! Stel je doelen uitdagend. Sterker nog: acceptabel uitdagend. Daarmee bedoelen we: Je moet stevig aan de bak om je doelen te halen, maar het is realistisch als we met elkaar er hard aan werken. Dat is een acceptabel uitdagend doel.

Past het doel bij de organisatie?

Alle doelstellingen zijn geformuleerd helder, realistisch en uitdagend. Maar dan. Lijken alle hoofden de goede kant op te staan, gaat het toch nog mis. Iedereen vormt zijn eigen beeld bij de doelen en doelstellingen, de waan van de dag regeert en prioriteiten worden verlegd. Er is onduidelijkheid en of onenigheid over hoe we de doelstellingen gaan halen. Afdelingen werken niet samen en lijken elkaar juist tegen te werken. Processen duren te lang, zijn te omslachtig en dragen niet bij aan een nieuwe manier van werken. ICT systemen zijn niet ingericht om deze doelstellingen te ondersteunen. Er is onvoldoende informatie beschikbaar of iedereen doet dit op een andere manier. Medewerkers voelen zich niet geëquipeerd om de doelen te realiseren. Kortom nog allerlei valkuilen die ervoor zorgen dat het doel niet wordt bereikt.

Praeceptum staat voor Integrale Beheersing en wij hebben een stappenplan ontwikkelt waarmee organisaties ondersteunt worden bij de integrale beheersing. Dit stappenplan is gefundeerd op diverse theoretisch modellen, welke we toepassen bij de “diagnose” of je de doelstellingen gaat realiseren. We kijken niet alleen naar de doelstellingen en gekozen strategie, maar ook naar de interne organisatie en de externe markt en stakeholders. Alleen deze integrale aanpak geeft zicht op wat te verbeteren, maar zeker ook op wat NIET te verbeteren.

Organisaties beginnen vaak zonder goede probleemanalyse. Wat is nu de oorzaak van het niet realiseren van de doelstellingen. De ene keer wordt gekeken naar het informatiemanagement systeem, de andere keer naar de strategie of de medewerkers. Vervolgens wordt de verbeteropgave gestart. Maar wie zegt nu dat dit de oorzaak is of dat dit de enige oorzaak is.

De Praeceptum Beoordelingsmatrix brengt niet alleen de relevante factoren voor het falen in beeld, maar ook de samenhang tussen deze factoren. Bijvoorbeeld is de gekozen strategie in lijn met de competenties van de medewerkers.

Herken je dit beeld?

Laat Praeceptum je adviseren! Op een heldere en duidelijke manier creëren wij zicht op alle relevante factoren die bepalen of je de gestelde doelstellingen gaat realiseren.

Wil je meer weten over onze werkwijze bel Jeroen Pleijsier (06-43705120).

Business Model Canvas (BMC)

Een mooie manier om de doelstellingen voor een organisatie, programma of project helder neer te zetten is het Business Model Canvas.

Met een relatief korte tijdsinspanning ontstaat er een compleet beeld van de doelen van jouw organisatie, programma of project met daarbij uitgewerkt beeld van jouw toegevoegde waarde (waardepropositie) met heldere doelformuleringen en bouwstenen die leiden tot het realiseren van jouw doelstellingen.

Gezamenlijk (dit kan zijn een Management Team, Projectteam, Programmateam, Afdeling) werk je onder leiding van een coach van Praeceptum aan een uitdagend canvas, wat binnen enkele dagdelen een strategische, tactische en operationele uitwerking krijgt. Op één A4 staat de uitwerking, die vervolgens regelmatig als richtinggevend kader dient voor de organisatie, programma of project.

Een mooie manier om in korte termijn een heldere focus in jouw organisatie aan te brengen. Geen dik boekwerk met veel moeilijke woorden. Geen visie of missie die bolstaat van termen die niet uit te leggen zijn, maar een gezamenlijk beeld waar je als organisatie, programma of project voor staat. De perfecte start voor heldere doelstellingen en een strategie, waar alle neuzen dezelfde kant op staan.

Met een coach van Praeceptum ben je verzekerd van een scherp Canvas wat op alle manieren op elkaar is afgestemd, waar de deelnemers achter staan en perfect uit te leggen is aan medewerkers, partners, klanten en andere stakeholders. De coach van Praeceptum vraagt door, vat samen, zoekt altijd het beste resultaat en is onafhankelijk.